TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ 8
Thứ sáu, 5/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 5311

CHI BỘ MẦM NON TUỔI THƠ 8 KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2019

Thực hiện Điều 2 – chương I và Điều 23 – chương V điều lệ Đảng CSVN về nhiệm vụ của Đảng viên và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng.

Qua quá trình tiến hành lập thủ tục, hồ sơ phát triển Đảng, cho đến nay Chi bộ trường Mầm non Tuổi thơ 8 thuộc Đảng bộ Phường 8 đã được Ban thường vụ Quận ủy Quận 3 ra Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Ngọc Thảo được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26/03/2019.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Trường MN Tuổi thơ 8 kết thúc thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164