TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ 8

Điạ chỉ: 295 Hai Bà Trưng- Phừơng 8- Quận 3-TPHCM

HIỆU TRƯỞNG

LÊ THỊ BẠCH TRINH
LÊ THỊ BẠCH TRINH

Ngày sinh: 11/10/1970

Dân tộc: Kinh

Quê quán: An Xuyên, Cà Mau

Trình độ :12/12 THPT

Vị trí công tác: Trường Mầm non Tuổi Thơ 8

Điện thoại cơ quan: 02838295398

Điện thoại riêng: 0909485667

Email liên lạc: trinhbach70@gmail.com

PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

NGUYỄN NGỌC THẢO
NGUYỄN NGỌC THẢO

Ngày sinh: 20/6/1970

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TPHCM

Trình độ :12/12 THPT

Vị trí công tác: Trường mầm non Tuổi Thơ 8

Điện thoại cơ quan: 02838295398

Điện thoại riêng: 0938353953

Email liên lạc: marianguyenngocthao@yahoo.com.vn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG

HỒ NGỌC HUY
HỒ NGỌC HUY

Ngày sinh: 14/2/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TP.HCM

Trình độ :12/12 THPT

Vị trí công tác: Mầm non Tuổi Thơ 8

Điện thoại cơ quan: 028.38295398

Điện thoại riêng: 0398762028

Email liên lạc: huymn77@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích