TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ 8
Thứ sáu, 6/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 5134

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2020-2021

Trường Mầm non tuổi thơ 8, tổ chức hội nghị Cán bộ - Công chức năm học 2020-2021 vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, lúc 17 giờ

Đến dự Hội nghị CBCC của trường mầm non Tuổi thơ 8 có: Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - đại diện Ban thường vụ LĐLĐ Quận 3, cùng toàn thể tập thể sư phạm trường Mầm non Tuổi thơ 8

Bà Lê Thị Bạch Trinh - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCC năm học 2019-2020 và những qui định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị.

Bà Vũ Quốc Phương An - kế toán nhà trường báo cáo công tác thu chi năm học 2019-2020

Bà Phạm Thị Hồng Xuân báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2019-2020 và chương trình hoạt động năm học 2020-2021

Bà Lê Thị Bạch Trinh - Hiệu trưởng nhà trường tiếp thu ý kiến đóng góp của CB-GV-CNV và giải đáp kiến nghị

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh -  đại diện Ban thường vụ LĐLĐ Quận 3 có đôi lời với tập thể

Năm học 2020-2021 có 01 nhân sự cua 3Ban thanh tra nhân dân chuyển công tác, đo đó phải bầu bổ sung nhân sự Bna thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021

Phát động phong trào thi đua, từng tổ lên đăng ký danh hiệu thi đua tổ. 

Bà Đoàn Diệu Anh - đại diện tổ giáo viên

Bà Nguyễn Thị Lộc - đại diện tổ văn phòng hành chính quản trị

Thông qua nghị quyết hội nghị, phần ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu với tổ chức công đoàn

Bà Đoàn Diệu Anh - đại diện đoàn thư ký báo cáo toàn văn dự thảo Nghị quyết hội nghị CBCC năm học 2020-2021

Sau đây là một số hình ảnh sau Hội nghị.

Hội nghị diễn ra thành công, tốt đẹp, chúc tất cả tập thể sư phạm khỏe và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm học 2020-2021./.

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo

164