TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ 8
Thứ hai, 28/5/2018, 0:0
Lượt đọc: 5292

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO VÀ GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

Vào lúc 17 giờ  ngày 25 tháng 5 năm 2018, trường MN Tuổi thơ 8 tổ chức “ Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo và giáo viên, công nhân viên nhà trường” với các câu hỏi xoay quanh chế độ bảo hiểm xã hội ( nghĩ trước thời hạn hưu mà đóng đủ BHXH 20 năm thì được hưởng như thế nào? ….)

Hiệu trưởng  Lê Thị Bạch Trinh trả lời các câu hỏi cho tất cả mọi người được hiểu rõ về Luật BHXH…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164