TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ 8
Thứ tư, 21/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 4710

NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TẠI PHƯỜNG 8 QUẬN 3

Trường MN Tuổi thơ 8  tham gia hội thi cắm hoavới chủ đề " Đoàn kết và yêu thương" và đạt GIẢI III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164