TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ 8
Thứ sáu, 26/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 8122

Bài hát “ Việt Nam ơi” do Các bé lớp 4 tuổi Trường MN Tuổi Thơ 8

" Bao la đất trời,

  Quê hương xanh ngời, ..

  Bao nhiêu con người,

  Chung tay xây đời,

  Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164