TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ 8
Thứ hai, 25/12/2017, 0:0
Lượt đọc: 5205

Các bé lớp Chồi 2 biểu diễn bài “ We wish you a merry Chirstmat”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164