TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ 8
Thứ hai, 12/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 5345

Các bé Lớp chồi 2 thể hiện qua bài “ Qùa 8.3” để tặng Mẹ và Cô

"Cô và mẹ là 2 tình thương yêu;

Mẹ và cô là 2 vần mây ấm;

Con đã dành tất cả tình yêu thương cho Mẹ và cô".

Các bé  Lớp chồi 2 thể hiện qua bài “ Qùa 8.3”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164