TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ 8
Thứ hai, 24/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 5407

Các bé lớp Chồi minh họa bài " Úp lá khoai"

Minh hoa bài hát “Úp lá khoai”  do các bé lớp Chồi biểu diễn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164