TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ 8
Thứ ba, 4/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 5282

Lớp Chồi thể hiện bài hát “ Cô là tất cả”

“ Cô là vì sao sáng

      Soi bước đường em đi

      Cô là con thuyền lớn

      Đưa em tới tương lai”

Đó là lời  bài hát “ Cô là tất cả” do các bé lớp Chồi thể hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164