TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ 8
Thứ hai, 24/5/2021, 7:30
Lượt đọc: 7831

Bài hát “ Dòng máu lạc hồng” do các bé lớp MG 5-6 tuổi

Khúc hát Việt Nam
   Con cháu Rồng Tiên
   Con cháu lạc hồng
   Tự hào hai tiếng
   Việt Nam" 

 Bài hát “ Dòng máu lạc hồng” do các bé lớp MG 5-6 tuổi múa minh họa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88